Czasy przyszłe

Czas Future Continuous używany jest do zadawania uprzejmych pytań odnośnie planów, do przewidywania zdarzeń teraźniejszych, do wyrażania zdażeń w przyszłości o określonym czasie, itd.
Czas Future Perfect Continuous stosowany jest dla określenia czynności, która już trwa, a zakończy się w pewnym momencie w przyszłości. Podkreślamy w nim ciągłość czynności, a nie jej efekt.