Czytanie ze zrozumieniem - reading skills

Czytanie pomaga w doskonaleniu wszystkich aspektów języka angielskiego - słownictwa, ortografii, gramatyki i pisania. Jest najlepszym sposobem na poprawę słownictwa! Kontekst artykułów, opowiadań i dialogów pomaga Ci zrozumieć znaczenie angielskich słów w tekście, które są dla Ciebie nowe. Czytanie zapewnia również powtarzanie słów, których już się nauczyłeś, aby pomóc Ci je zapamiętać.

Czytanie ze zrozumieniem jest łatwiejsze, jeśli znasz już słowa kluczowe w tekście. Jest to jeden z powodów, dla których zaleca się zacząć od czytania na nieco niższym poziomie.

Ćwiczenia i testy z czytania ze zrozumieniem mają na celu sprawdzenie czy uczeń skupia się na tekście, rozumie jego znaczenie, czy potrafi wychwycić istotne informacje bądź zrozumieć kontekst.

Tekst z lukami, z których każda reprezentuje słowo lub frazę. Przeczytaj cały tekst, a następnie wybierz jedną z czterech możliwych odpowiedzi.

Poziom: B2

Uzupełnianie luk w tekstach czytanych to jedno z zadań, które możesz napotkać na teście IELTS czy na maturze z języ

Poziom: B2

FCE Reading - Umiejętność czytania i rozumienia tekstu

Przeczytaj dokładnie tekst, a następnie odpowiedz na wszystkie pytania i sprawdź swoje odpowiedzi na końcu.

Poziom: B1

Reading skills - tekst na poziomie podstawowym. Ćwiczenie sprawdzające rozumienie tekstu.

Poziom: A1

Zadanie polega na przeczytaniu tekstu ze zrozumieniem, a następnie wybranie pasującej odpowiedzi

Poziom: B1

Zadanie polegające na dopasowaniu brakujących tytułów do akapitów, tak aby tekst stanowił logiczną całoś.

Poziom: B1

Ćwiczenie sprawdzające poziom słownictwa na poziomie zaawansowanym. Należy przeczytać tekst i wybrać odpowiednie słowo do każdej z luk.

Poziom: C1