Present Simple

Zestaw ćwiczeń i testów sprawdzających znajomość czasu Present Simple, czyli czasu teraźniejszego prostego. Ćwiczenia z Present Simple polegają w głównej mierze na wyborze prawidłowej odpowiedzi (multiple choice), bądź wspisania brakujące słowa w odpowiedniej formie.

Ćwiczenia mają na celu sprawdzenie znajomości charakterystycznych cech czasu oraz różnic między innymi czasami.

Ćwiczenie sprawdzające znajomość odmiany czasownika BYĆ, czyli BE. Składa się z kilku pytań, gdzie trzeba wybrać am, is, albo are, tak by utworzyć poprawne zdanie.
Ćwiczenie sprawdzające podstawy czasu Present Simple z wykorzystaniem czasownika "lubić - like".
Ćwiczenie sprawdzające znajomość przysłówków częstotliwości z czasem Present Simple.
Sprawdź znajomość czasu teraźniejszego prostego - Present Simple. Interaktywne ćwiczenia - odpowiedzi na końcu po rozwiązaniu testu.
Quiz - tworzenie pytań w czasie Present Simple - poziom podstawowy.
Quiz sprawdzający znajomość czasu Present Simple - tworzenie pytań z użyciem czasownika posiłkowego 'do'.
Quiz z czasu Present Simple na poziomie podstawowym. Użycie podstawowych rzeczowników w zdaniu w odpowiedniej formie. Test składa się z 10 pytań wyboru bądź uzupełnień.