Present Perfect

Najnowsze testy sprawdzające znajomość czasu Present Perfect
Test sprawdzający znajomość czasów Present Perfect oraz Present Perfect Continuous
Test ze znajomości tworzenia zdań w czasie Present Perfect - skupiamy się na prawidłowej konstrukcji, użyciu czasowników w odpowiedniej formie, formowaniu pytań i przeczeń.
Ćwiczenie sprawdzające wiedzę z zakresu czasu Present Perfect - kiedy stosujemy since, a kiedy for.