Present Perfect

Napisanie listu po angielsku jest nie tylko zadaniem na maturze z języka angielskiego, ale jest również przydatną umiejętnością w realnym życiu, kiedy to np staramy się o pracę czy piszemy pismo urzędowe. Dział listy po angielsku został podzielony na listy formalne, listy prywatne oraz emaile.

 

Test sprawdzający znajomość czasów Present Perfect oraz Present Perfect Continuous
Test ze znajomości tworzenia zdań w czasie Present Perfect - skupiamy się na prawidłowej konstrukcji, użyciu czasowników w odpowiedniej formie, formowaniu pytań i przeczeń.
Ćwiczenie sprawdzające wiedzę z zakresu czasu Present Perfect - kiedy stosujemy since, a kiedy for.