Present Continuous

Zestaw ćwiczeń z czasu Present Continuous
Ćwiczenie sprawdzające znajomość czasu Present Continuous, czyli czasu teraźniejszego ciągłego.
Test sprawdzający znajomość czasu ciągłego - Present Continuous.
Quiz sprawdzający znajomość tworzenia pytań w czasie Present Continuous.