Past Simple

Ćwiczenia sprawdzające znajomość czasu przeszłego prostego Past Simple
Test sprawdzający znajomość czasu Past Simple.
Quiz sprawdzający znajomość tworzenia pytań w czasie Past Simple.