Mowa zależna

Zadania, ćwiczenia i opis mowy zależnej w języku angielskim (Redirect Speech)
Ćwiczenia z mowy zależnej (Reported Speech) - z użyciem czasu Present Continuous.
Ćwiczenia z mowy zależnej, czyli Reported Speech - czasy Simple. Wybierz prawidłową odpowiedź, zaznaczając jedną z opcji. Wyniki na końcu ćwiczenia.