Modalne

Ćwiczenia i testy z czasownikami modalnymi, czyli should, must, can, itd. Zadania są na różnych poziomach zaawansowania, przy najprostszych sprawdzamy znajomość konstrukcji, tworzenia pytań i przeczeń. Przy trudniejszych, należy wybrać odpowiedni czasownik modalny pasujący do kontekstu zdania zachowując poprawną strukturę gramatyczną zdania.
Ćwiczenie sprawdzające umiejętność tworzenia pytań i przeczeń z wykorzystaniem czasowników modalnych.
Quiz sprawdzający znajomość czasowników modalnych. Wybierz właściwy czasownik modalny - ćwiczenie wyboru. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.