Modalne

Quiz sprawdzający znajomość czasowników modalnych. Wybierz właściwy czasownik modalny - ćwiczenie wyboru. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.