Idiomy angielskie

Test sprawdzający znajomość wyrażeń ze słowem LET z artykułu LET - popularne wyrażenia
Wyrażenia z MIND Fiszki z MIND
Uzupełnij idiomy dodając przymiotnik "hot" bądź "cold"
Quiz sprawdzający znajomość idiomów