Future Simple

Napisanie listu po angielsku jest nie tylko zadaniem na maturze z języka angielskiego, ale jest również przydatną umiejętnością w realnym życiu, kiedy to np staramy się o pracę czy piszemy pismo urzędowe. Dział listy po angielsku został podzielony na listy formalne, listy prywatne oraz emaile.

 

Ćwiczenia na poziomie podstawowym pozwalające sprawdzić znajomość czasu Future Simple, skupiające się na budowie zdań twierdzących, przeczeń i pytań.
Ćwiczenie sprawdzające znajomość czasu przyszłego Future Simple.