Future Simple

Ćwiczenia i testy sprawdzające znajomość czasu przyszłego Future Simple
Ćwiczenia na poziomie podstawowym pozwalające sprawdzić znajomość czasu Future Simple, skupiające się na budowie zdań twierdzących, przeczeń i pytań.
Ćwiczenie sprawdzające znajomość czasu przyszłego Future Simple.