Ćwiczenia z czasów angielskich

Zestaw testów i ćwiczeń interaktywnych podzielonych na kategorie według czasów gramatycznych

Baza ćwiczeń sprawdzających znajomość poszczególnych czasów angielskich

Present Simple

Zestaw ćwiczeń i testów sprawdzających znajomość czasu Present Simple, czyli czasu teraźniejszego prostego. Ćwiczenia z Present Simple polegają w głównej mierze na wyborze prawidłowej odpowiedzi (multiple choice), bądź wspisania brakujące słowa w odpowiedniej formie.

Ćwiczenia mają na celu sprawdzenie znajomości charakterystycznych cech czasu oraz różnic między innymi czasami.

Present Perfect

Najnowsze testy sprawdzające znajomość czasu Present Perfect

Present Continuous

Zestaw ćwiczeń z czasu Present Continuous

Past Simple

Ćwiczenia sprawdzające znajomość czasu przeszłego prostego Past Simple

Past Perfect

Zestaw testów sprawdzających znajomość czasu Past Perfect

Future Simple

Ćwiczenia i testy sprawdzające znajomość czasu przyszłego Future Simple