Coś dziwnego.

Kilka dni temu podczas spaceru, zauważyłam leżące pośród drzew, zwinięte w kłębek „coś”. Zapytana, co widzę, odpowiedziałam, że nie jestem pewna, ale pomiędzy drzewami leży coś dziwnego. Wtedy właśnie zaczęłam zastanawiać się jak mogę oddać tę sytuację w języku angielskim oraz jakie inne przymiotniki mogą mi posłużyć do opisania dziwnej osoby czy też sytuacji. Natychmiast po powrocie do domu otworzyłam słownik i znalazłam następujące wyrazy: strange, odd, peculiar, bizzare, outlandish, weird. Pozostało mi już tylko zastanowić się, w jakich sytuacjach mogą one zostać użyte. Poniżej znajdują się definicje poszczególnych słów oraz przykłady.

 

  • Zarówno przymiotnik strange jak i odd oddają „dziwność” rzeczy, sytuacji lub też zjawiska. Oba często używane zamiennie. Niewielka różnica polega na tym, że odd ma troszkę słabszy wydźwięk od strange.

There was something strange about that man.

The odd thing about that man was that I could see his face


 

  • Peculiar również określa i podkreśla odmienność danej rzeczy, sytuacji czy też uczucia od innych podobnych. Często charakterystyczne jest towarzyszące tej odmienności przeczucie bądź też uczucie zmartwienia. Warto zwrócić uwagę, że ten przymiotnik nie opisuje niezwykłości trudnych do wyjaśnienia zjawisk.

There was something peculiar in the way he looked at me.

There is something peculiar in that man’s behavior.

That tea has a very peculiar smell.

Once we were served a bowl of soup that had a peculiar and not entirely pleasant taste.


 

  • Bizarre jest przymiotnikiem znacznie silniejszym znaczeniowo od strange. Oznaczać może sytuację bądź też osobę o wyglądzie lub zachowaniu „groteskowym” a wręcz „dziwacznym”.

Zombie boy seems bizarre to me.

For some utterly bizarre reason, it seems that there is no one who hasn’t heard of Justin Bieber


 

  • Outlandish jest kolejnym z przymiotników oznaczającym „dziwność”. Należy go jednak rozumieć, jako przymiotnik oddający negatywne zabarwienie danego przedmiotu, sytuacji, zachowania. Czyli opisuje coś niezwykłego i nieznanego, co wydaje się nam być „dziwne”, bo jest obce.

Have you seen Cate’s dress! It looked so outlandish!

She always comes up with her outlandish ideas.


 

  • Ostatnim z opisanych przymiotników jest weird. Słowo to opisuje wszystko to, co jest dziwne, niezwykłe i trudne do wyjaśnienia. Czasami może też opisywać coś, co wzbudza w nas lęk.

I had a very weird dream.

It sounds weird when you talk like that.

I meet a lot of weird people whenever I visit Cracow.


 

Jak widać różnice pomiędzy powyższymi przymiotnikami są nieznaczne zaś w niektórych kontekstach w ogóle nie występują. Zachęcam do przestudiowania przykładów znajdujących się w słownikach angielsko-angielskich, pozwoli wam to jeszcze lepiej zrozumieć niuanse. Dodatkowo polecam zgłębić ten temat znajdując definicje i przykłady dla podobnych znaczeniowo słów np.: eerie, uncanny, surreal, unearthly.