(B1) Quiz - MAKE or DO?

Pytania:10
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Allowed

Test sprawdzający znajomość kolokacji z 'Do' i 'Make'


Angielski w Pytaniach

phrasal verbs ćwiczenia i testy
phrasal verbs - angielski w pytaniach
kontrukcja enjoy + ing
nauka angielskiego
angielski pytania
kontrukcja enjoy + ing