(B1) Quiz - MAKE or DO?

Pytania:10
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Allowed

Test sprawdzający znajomość kolokacji z 'Do' i 'Make'


Angielski w Pytaniach

angielski pytania
nauka angielskiego
nauka angielskiego
nauka angielskiego
nauka angielskiego
kontrukcja enjoy + ing