(B1) Quiz - kolokacje

Pytania:10
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Allowed

Test sprawdzający znajomość kolokacji. Kolokacje pochodzą z artykułu lista kolokacji angielskich z przykładamia. Aby rozpocząć test, kliknij przycisk poniżej.


Angielski w Pytaniach

kontrukcja cannot stand doing something
nauka angielskiego
phrasal verbs ćwiczenia i testy
nauka angielskiego
phrasal verbs ćwiczenia i testy
nauka angielskiego