At school czy in school?

różnice między at school i in school

Które wyrażenie jest poprawne? In school czy at school?

Wielokrotnie spotkaliśmy się, że oba wyrażenia używane są zamiennie. Dziś wytłumaczymy wam jaka jest różnica i kiedy stosować, oraz jakie są różnice między American English oraz British English.

Czy warto więc sobie zawrać głowę jaki przyimek ma być użyty? Tak, gdyż istnieją różnice znaczeniowe między oboma wyrażeniami.

be in school - nadal być uczniem

She is still in school = she is still a pupil Nadal uczęszcza do szkoły = nadal jest uczniem

Wspomnieliśmy o różnicach między amerykańskim i brytyjskim angielskim - i właśnie tutaj jest to istotne. W UK używając wyrażenia in school mamy na myśli ucznia młodego, głównie ze szkoły podstawowej, natomiast w amerykańskim angielskim może to również dotyczyć studenta. Osobiście brzmi to dla mnie nienaturalnie, więc nauczając angielskiego raczej trzymamy się znaczenia, że dotyczy to primary i secondary school, a jeśli chcemy powiedzieć, że ktoś studiuje użyjemy at university

be at school - być w szkole, nie wrócić do domu jeszcze

She is still at school = she still hasn’t come back from school today. Wciąż jest w szkole = nadal nie wróciła ze szkoły.

W Wielkiej Brytanii to wyrażenie używane jest w dwóch znaczeniach. Zarówno we wspomnianym byciu w szkole, jak i byciu uczniem (czyli to samo znaczenie co in school). W USA używa się tylko w kontekście bycia fizycznie w szkole.

Podsumowując:

At school - w szkole, oznacza, że osoba jest dosłownie, fizycznie, wewnątrz szkoły.

In school oznacza, że dana osoba uczy się ogólnie, ale niekoniecznie przebywa w budynku szkoły w danym momencie. W UK dotyczy to podstawówek, w USA często odnosi się do uczelni.