What do we associate with autumn?

 • The leaves start to fall off/down trees so we rake them - Liście zaczynają spadać z drzew więc je grabimy
 • Fall fruits and vegetables - Jesienne owoce i warzywa
 • Many animals store up food for the winter - Wiele zwierząt robi zapasy na zimę
 • Fruits and vegetables are harvested - Zbieramy owoce i warzywa
 • Leaves change color from green to the colors of red, orange, yellow and brown - Liście zmieniają kolor z zielonego na czerwony, pomarańczowy, żółty i brązowy
 • The sky is cloudy and sullen - Niebo jest zachmurzone i ponure
 • Days are dark/ grey / shorter - Dni są ciemne / szare / krótsze
 • We can pick mushrooms - Możemy zbierać grzyby
 • We can see early morning light on the glistening roads - Możemy zobaczyć światło odbijające się od lśniących dróg.
 • We collect the seeds of the flowers - Zbieramy nasiona kwiatów
 • We make homemade preserves and jams - Robimy domowej roboty konfitury i dżemy
 • We celebrate Halloween and All Saints’ Day - Świętujemy Halloween i Dzień Wszystkich Świętych
 • Children fly kites - Dzieci puszczają latawce
 • We usually wear wellies * - Zwykle nosimy gumowce

 

 • Hedgehog - Jeż
 • Apples - Jabłka
 • Acorns - Żołędzie
 • Chestnuts - Kasztany
 • Pumpkins - Dynie
 • Umbrella - Parasol

 

How to pronounce some words?

 rake [ re ɪ k ], harvest [ ˈ h ɑː v ɪ st ] , sullen [ ˈ s ʌ l ə n ], mushroom [ ˈ m ʌʃ ru ː m ], glisten [ ˈɡ l ɪ sn ], seed [ si ː d ], preserve [ pr ɪˈ z ɜː v ], celebrate [ ˈ sel ɪ bre ɪ t ], kite [ ka ɪ t ], c hestnut [ ˈ t ʃ esn ʌ t ], welly [ ˈ weli ], hedgehog [ ˈ hed ʒ h ɒɡ ], pumpkin [ ˈ p ʌ mpk ɪ n ], acorns [ ˈ e ɪ k ɔː n ], umbrella [ ʌ m ˈ brel ə]

 

*Also known as: Wellington boots, rubber boots, wellingtons, topboots, billy-boots, gumboots, gumbies, gummies, rainboots

 jesień słownictwo