Halloween

Halloween to święto obchodzone 31 października, czyli w Wigilię Wszystkich Świętych. Święto to pochodzi z ceremonii celtyckich kapłanów (druidów), którzy pełnili funkcje lekarzy i magów (a nawet sędziów) w pogańskiej Szkocji.

Artykuł dotyczący święta Halloween składa się z trzech części:

 

Opis Halloween po polsku

Halloween to święto obchodzone 31 października, czyli w Wigilię Wszystkich Świętych. Święto to pochodzi z ceremonii celtyckich kapłanów (druidów), którzy pełnili funkcje lekarzy i magów (a nawet sędziów) w pogańskiej Szkocji.

Celtowie wierzyli, że 31 października, czyli w ostatnim dniu roku ich kalendarza duchy zmarłych osób przychodzą w odwiedziny do swych ziemskich domów, w poszukiwaniu schronienia. 31 października odbywał się sabat czarownic, które przylatywały na spotkanie na miotłach. Ich towarzyszami były czarne koty. Dlatego też wieczorami palono ogniska, by odstraszać złe moce, a przybyłym duszom pokazać drogę do domu. W celu przegonienia złych duchów zakładano też maski oraz wydawano głośne złowrogie dźwięki, mające na celu przestraszenie złych mocy. Celtowie wierzyli, że uwolnione duchy zmarłych krążą w nocy wokół nas. Przebranie miało więc zmylić ducha, który sądząc, że ma do czynienia ze „swoim”, zostawiał przebraną osobę w spokoju.

Nazwa Halloween pochodzi od wyrażenia „All Hallows' Eve”, co oznacza Wigilię Wszystkich Świętych.

Tak więc święto, które przywędrowało do nas z Ameryki, tak naprawdę stamtąd nie pochodzi. Zostało one przeniesione do Ameryki przez imigrantów irlandzkich, w latach 40. XIX wieku. Z czasem Halloween stał się jednym z najpopularniejszych świąt tego kraju i na stałe wpisał się w jego kulturę.

 

Opis Halloween po angielsku

Artykuł w języku angielskim na temat Halloween

Halloween, or Hallowe'en, is a holiday celebrated on the night of October 31. Traditional activities include trick-or-treating, Halloween festivals, bonfires, costume parties, visiting "haunted houses" and viewing horror films. Halloween originated from the Pagan festival Samhain, celebrated among the Celts of Ireland and Great Britain. Irish and Scottish immigrants carried versions of the tradition to North America in the nineteenth century. Other western countries embraced the holiday in the late twentieth century. Halloween is now celebrated in several parts of the western world, most commonly in Ireland, the United States, Canada, Puerto Rico, and the United Kingdom.

halloween słownictwo

Halloween, or Hallowe'en, is a holiday celebrated on the night of October 31. Traditional activities include trick-or-treating, Halloween festivals, bonfires, costume parties, visiting "haunted houses" and viewing horror films. Halloween originated from the Pagan festival Samhain, celebrated among the Celts of Ireland and Great Britain. Irish and Scottish immigrants carried versions of the tradition to North America in the nineteenth century. Other western countries embraced the holiday in the late twentieth century. Halloween is now celebrated in several parts of the western world, most commonly in Ireland, the United States, Canada, Puerto Rico, and the United Kingdom.

The term Halloween (and its alternative rendering Hallowe'en) is shortened from All-hallow-even, as it is the eve of "All Hallows' Day", also which is now known as All Saints' Day. It was a day of religious festivities in various northern European Pagan traditions, until Popes Gregory III and Gregory IV moved the old Christian feast of All Saints' Day from May 13 to November 1. In the ninth century, the Church measured the day as starting at sunset, in accordance with the Florentine calendar. Although All Saints' Day is now considered to occur one day after Halloween, the two holidays were, at that time, celebrated on the same day. Liturgically, the Church traditionally celebrated that day as the Vigil of All Saints, and, until 1970, a day of fasting as well. Like other vigils, it was celebrated on the previous day if it fell on a Sunday, although secular celebrations of the holiday remained on the 31st. The Vigil was suppressed in 1955, but was later restored in the post-Vatican II calendar.

Many European cultural traditions, in particular Celtic cultures, hold that Halloween is one of the liminal times of the year when spirits can make contact with the physical world, and when magic is most potent (according to, for example, Catalan mythology about witches and Irish tales of the Sídhe).

----

Sprawdź swoją wiedzę o Halloween - rozwiąż test o Holloween!

 

Fiszki - słownictwo na Halloween

Fiszki: Słownictwo związane z Halloween

wczytuje
słówka

 
 
1/44

Słownictwo związane z Halloween

English Polish
bat nietoperz
bone kość
broom miotła
candy cukierek
cauldron kocioł
cemetery cmentarz
coffin trumna
costume kostium
creepy pełzający
frightening przerażający
ghost duch
goblin chochlik
haunted Nawiedzony
magic magia
mummy mumia
owl sowa
party strona
pie ciasto
potion napój
pumpkin dynia
scary straszny
scream krzyczeć
shadow cień
skeleton szkielet
skull czaszka
spell zaklęcie
spider pająk
spirits duchy
spooky upiorny
superstition przesąd
to carve wyrzeźbić
to hollow out do wydrążyć
tombstone nagrobek
treat leczyć
trick sztuczka
vampire wampir
warlock czarodziej
werewolf wilkołak
witch czarownica