The Gunpowder Plot

Obraz Guya Fawkesa i jego 36 beczek prochu, czekających w 1605 r. w piwnicach Domu Parlamentu na wysadzenie w powietrze króla i rządu, jest dobrze znany zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i za granicą. Niniejszy artykuł omawia kulisy Gunpowder Plot, wydarzenia z listopada 1605 r. oraz sposób, w jaki wydarzenia te są dziś upamiętniane.

jezyk angielskiThe image of Guy Fawkes and his 36 barrels of gunpowder, in 1605, waiting in the cellars of the Houses of Parliament to blow up the King and government, is well known both in the UK and abroad. This article looks at the background to the Gunpowder Plot, the events of November 1605 and how these events are commemorated today.


Test z wiedzy o Guy Fawkes