Quiz - Przedimki w angielskim [a,an,the]

 

Poziom: 
A1
Liczba pytań: 12
Zaliczenie: 75%

Test ze znajomości przedimków nieokreślonych a oraz an, a także przedimka określonego the.

Aby wykonać to ćwiczenie z przedimków, należy kliknąć START QUIZ i wykonać poszczególne zadania. Wyniki testu wraz z prawidłowymi odpowiedziami pojawią się na końcu zadania.