Przykładowe lekcje dla nauczycieli

Przykładowe lekcje dla nauczycieli języka angielskiego do wykorzystania na lekcjach.

Zapraszamy anglistów, nauczycieli angielskiego, studentów anglistyki do nadsyłania swoich pomysłów na przeprowadzenie lekcji!