Angielski w pytaniach to seria krótkich ćwiczeń, gdzie należy odpowiedzieć na jedno pytanie. Do każdego zadania dołożona jest reprezentująca je grafika oraz wyjaśnienie. Dołożyliśmy również linki do artykułów szerzej opisujących zagadnienie z pytania.

Angielski w pytaniach

Seria krótkich artykułów zawierających po jednym pytaniu sprawdzającym znajomość słownictwa bądź gramatyki.

Angielski w pytaniach 8

angielski w pytaniach - buda psa po angielsku


Angielski w pytaniach 7

phrasal verbs w obrazkach


Angielski w pytaniach 6

uradowany po angielsku - słownictwo angielskie na poziomie B2


Angielski w pytaniach 5

wyrażenia grzecznościowe w języku angielskim


Angielski w pytaniach 4

wyrażenie looking forward to


Angielski w pytaniach 3

angielski brytyjski i amerykański - opona


Angielski w pytaniach 2

phrasal verbs - czasownik TAKE


Angielski w pytaniach 1

porównania AS..AS