Angielski w pytaniach to seria krótkich ćwiczeń, gdzie należy odpowiedzieć na jedno pytanie. Do każdego zadania dołożona jest reprezentująca je grafika oraz wyjaśnienie. Dołożyliśmy również linki do artykułów szerzej opisujących zagadnienie z pytania.

Angielski w pytaniach

Seria krótkich artykułów zawierających po jednym pytaniu sprawdzającym znajomość słownictwa bądź gramatyki.

Angielski w pytaniach 17

słownictwo angielskie związane z pracą


Angielski w pytaniach 16

słownictwo angielskie związane z pracą


Angielski w pytaniach 15

zdania warunkowe


Angielski w pytaniach 14

idiomy angielskie - donkey's years


Angielski w pytaniach 13

gramatyka angielska - enjoy - forma gerund po niektórych czasownikach


Angielski w pytaniach 12

phrasal verb take off - ćwiczenia


Angielski w pytaniach 11

gramatyka angielska - ćwiczenia


Angielski w pytaniach 10

What does he do so much? Phrasal verbs for you!


Angielski w pytaniach 9

phrasal verbs work out