Angielski w pytaniach 43 - Common Mistakes

get drunk

Które zdanie jest poprawne?:

He's got drunk on vodka

He's got drunk with vodka

He's got drunk by vodka

He's got drunk at vodka