Angielski w pytaniach 29

Angielski w pytaniach - znajomość słówek look, watch, see

Przyjrzyj się poniższym zdaniom i wybierz prawidłową odpowiedź z jednym z czasowników "see", "watch" bądź "look".

różnica między look watch see

Wybierz prawidłową odpowiedź:

Które zdanie jest prawidłowe:

I am seeing at TV.

I am seeing TV.

I am looking at TV.

I am watching TV.

I am looking TV.

I am watching at TV.