Angielski w pytaniach 12

phrasal verb take off - ćwiczenia

Wybierz poprawną odpowiedź:

I have a clean house so please take ________ your shoes.

off

up

out

down

 

Więcej informacji o tym phrasal verb: tutaj


Angielski w Pytaniach
phrasal verbs - angielski w pytaniach
nauka angielskiego
angielski pytania
nauka angielskiego
nauka angielskiego
phrasal verbs ćwiczenia i testy