Angielski w pytaniach

Seria krótkich artykułów zawierających po jednym pytaniu sprawdzającym znajomość słownictwa bądź gramatyki.

Angielski w Pytaniach
nauka angielskiego
angielski w pytaniach quiz
nauka angielskiego
sprawdź się angielski w pytaniach
nauka angielskiego
kontrukcja cannot stand doing something