Angielski w pytaniach

Seria krótkich artykułów zawierających po jednym pytaniu sprawdzającym znajomość słownictwa bądź gramatyki.

Angielski w Pytaniach
kontrukcja cannot stand doing something
phrasal verbs - angielski w pytaniach
nauka angielskiego
nauka angielskiego
nauka angielskiego
kontrukcja cannot stand doing something