Quiz - wyrażenia z MIND

Pytania:9
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Allowed

Sprawdź ile znasz wyrażeń i idiomów ze słowem MIND


Angielski w Pytaniach

phrasal verbs ćwiczenia i testy
nauka angielskiego
angielski pytania
kontrukcja enjoy + ing
angielski w pytaniach quiz
angielski w pytaniach quiz