Quiz - słownictwo sportowe - ludzie i definicje

Pytania:2
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Wyłączone

Quiz ze znajomości słownictwa sportowego


Angielski w Pytaniach

nauka angielskiego
phrasal verbs ćwiczenia i testy
angielski w pytaniach quiz
nauka angielskiego
donkey's years
kontrukcja cannot stand doing something