Quiz - przysłowia angielskie

Pytania:21
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Wyłączone

Quiz sprawdzający znajomość angielskich przysłów i powiedzionek. Listę angielskich przysłów wraz z tłumaczeniem znajdziecie na stronie angielskie przysłowia


Angielski w Pytaniach

donkey's years
nauka angielskiego
phrasal verbs ćwiczenia i testy
kontrukcja enjoy + ing
angielski w pytaniach quiz
angielski pytania