Quiz - Present Simple v Present Continuous

Pytania:10
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Wyłączone

Quiz sprawdzający znajomość czasów Present Simple oraz Present Continuous


Angielski w Pytaniach

angielski pytania
phrasal verbs - angielski w pytaniach
kontrukcja cannot stand doing something
donkey's years
angielski pytania
nauka angielskiego