Quiz - Present Simple v Present Continuous

Pytania:10
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Wyłączone

Quiz sprawdzający znajomość czasów Present Simple oraz Present Continuous


Angielski w Pytaniach

phrasal verbs ćwiczenia i testy
angielski w pytaniach quiz
angielski pytania
donkey's years
ucz się angielski w pytaniach
angielski pytania