Quiz - Like czy as?

Pytania:10
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Allowed

"As" czy "like"?

Wstaw "like" lub "as"

Wyjaśnienie zagadnienia: as czy like


Angielski w Pytaniach

kontrukcja enjoy + ing
nauka angielskiego
nauka angielskiego
kontrukcja cannot stand doing something
angielski pytania
nauka angielskiego