Quiz - Grammar Test CAE

Pytania:10
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Wyłączone

Quiz sprawdzający znajomość gramatyki na poziomie CAE


Angielski w Pytaniach

phrasal verbs - angielski w pytaniach
nauka angielskiego
nauka angielskiego
nauka angielskiego
nauka angielskiego
angielski w pytaniach quiz