Quiz - Grammar Test CAE

Pytania:10
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Wyłączone

Quiz sprawdzający znajomość gramatyki na poziomie CAE


Angielski w Pytaniach

kontrukcja enjoy + ing
angielski pytania
donkey's years
nauka angielskiego
nauka angielskiego
nauka angielskiego