Średnio zaawansowany

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

The Geography of Great Britain


geography of uk


Ćwiczenie - quiz - "Kolorowe idiomy"


Idiomy z kolorami - ćwiczenie 1


Ćwiczenie - quiz


Idiomy z użyciem słowa "corner" - ćwiczenie


SwedenLake District, UKSubskrybuj zawartość