Średnio zaawansowany

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

Technika, komputery

angielski technika


Zakupy - shopping

Zakupy po angielsku - przydatne zwroty:

 • Anything else? - Czy coś jeszcze?
 • Can I help you? - W czym mogę pomóc?
 • Can I pay in cash/by credit card? - Czy mogę zapłacić gotówka/ kartą?
 • Can I try it on? - Czy mogę to przymierzyć?
 • Can you wrap it? -  Czy może to pani/pan zapakować?
 • Could I have? - Czy mogę prosić?
 • Have you got this in my size? - Czy macie to w moim rozmiarze?
 • How much is it? - Ile to kosztuje?
 • I would like to buy - Chciałbym kupić.
 • It costs - To kosztuje.
 • Where is the fitting room? - Gdzie jest przymierzalnia? 

Subskrybuj zawartość