Posłuchaj słówka i zapisz odpowiedź: ►


Short answer question

Posłuchaj słówka i zapisz odpowiedź:

Answer hidden