Popularne słowa na literę C


Słowa zaczynające się na literkę C - które powinno się znać. Nauka dzięki fiszkom staje się łatwa i przyjemna.

Fiszki: Popularne słowa - literka C

Wczytuję
listę słówek

 
 
1/44

English Polish
cake [keɪk] cake
call [kɔːl] dzwonić (do kogoś); nazywać (coś jakimś określeniem)
can [kan] móc
capital [ˈkapɪt(ə)l] stolica; kapitał
car [kɑː] samochód
card [kɑːd] kartka
care [kɛː] opieka, troska
carry [ˈkari] nosić, dźwigać
case [keɪs] przypadek (wystąpienie jakiejś sytuacji); walizka, waliza
cat [kat] kot
catch [katʃ] łapać, złapać, chwytać, łapanie, złapanie
cause [kɔːz] spowodować, wywołać, przyczyna, powód
central [ˈsɛntr(ə)l] środkowy, centralny
centre [ˈsɒ̃tr(ə)] centrum, środek
century [ˈsɛntʃʊri] wiek, stulecie
certain [ˈsəːt(ə)n] pewien, pewny
certainly [ˈsəːt(ə)nli] z pewnością, na pewno
chair [tʃɛː] krzesło; przewodniczący (np. rady nadzorczej, przedsiębiorstwa); przewodniczyć, prowadzić
chance [tʃɑːns] szansa
change [tʃeɪn(d)ʒ] zmienić, odmienić
charge [tʃɑːdʒ] koszt, opłata (np. za gaz, prąd, telefon); zarzut, oskarżenie (w sądzie); ładować (baterię, akumulator)
cheap [tʃiːp] tani
check [tʃɛk] sprawdzać
cheese [tʃiːz] ser (żółty)
chicken [ˈtʃɪkɪn] mięso z kurczaka, kurczak
child [tʃʌɪld] dziecko
choose [tʃuːz] wybierać
church [tʃəːtʃ] kościół
circle [ˈsəːk(ə)l] koło, okrąg
city [ˈsɪti] miasto
claim [kleɪm] twierdzić, utrzymywać, twierdzenie, zapewnienie; roszczenie, pretensja, żądanie
class [klɑːs] klasa
clean [kliːn] czysty, czyścić
clear [klɪə] przezroczysty, przejrzysty; oczywisty, jasny, klarowny; czyścić, oczyszczać
clock [klɒk] zegar
close [kləʊs] zamykać; bliski, pobliski, niedaleki
clothes [kləʊ(ð)z] ubrania, ubiór, odzież
coat [kəʊt] płaszcz, kurtka; powlekać, okrywać cienką warstwą
coffee [ˈkɒfi] kawa
cold [kəʊld] zimny, zimno
college [ˈkɒlɪdʒ] szkoła pomaturalna, kolegium
colour [ˈkʌlə] kolor
come [kʌm] podchodzić, podejść, zbliżać się
common [ˈkɒmən] pospolity, powszechny
company [ˈkʌmp(ə)ni] firma, towarzystwo
complete [kəmˈpliːt] kompletny, całkowity, ukończyć, skończyć, zakończyć
concern [kənˈsəːn] dotyczyć (kogoś, czegoś); niepokój, obawa, troska
condition [kənˈdɪʃ(ə)n] stan, kondycja; warunek, warunkować
consider [kənˈsɪdə] rozważać, rozpatrywać, brać pod uwagę
continue [kənˈtɪnjuː] trwać, utrzymywać się, kontynuować
control [kənˈtrəʊl] kontrola, kontrolować
cook [kʊk] kucharz, gotować
cool [kuːl] chłodny, schładzać
copy [ˈkɒpi] kopia, kopiować
corner [ˈkɔːnə] kąt
correct [kəˈrɛkt] poprawny, właściwy
cost [kɒst] kosztować, koszt
count [kaʊnt] liczba, liczyć się
country [ˈkʌntri] państwo, kraj; wiejski
course [kɔːs] kurs
court [kɔːt] sąd; dwór, kort (np. tenisowy)
cover [ˈkʌvə] pokrywa, powłoka, przykryć, nakryć, okryć
cow [kaʊ] krowa
cross [krɒs] przechodzić, przekroczyć, przeprawić się; krzyż
crowd [kraʊd] tłum, tłoczyć się, stłoczyć się
cry [krʌɪ] płakać, krzyczeć, wołać
cup [kʌp] filiżanka
current [ˈkʌr(ə)nt] obecny, bieżący; prąd
cut [kʌt] rozcinać, ciąć, kroić, ukroić

 

Odpowiedzi

Przepraszam Quiz jest.

Przepraszam Quiz jest.

Szanowny Adminie, dziękuję za

Szanowny Adminie,
dziękuję za uzupełnienie wymowy słówek na literę C . Proszę również o Quiz z tego zakresu (omyłkowo jest quiz dla B).

szanowny Adminie, witryna

szanowny Adminie, witryna bardzo dobrze pomyślana i zaprojektowana. Dla mnie szczególnie przydatny jest sposób nauki słówek. Intryguje mnie przyczyna braku przycisków wymowy np. dla słówek na literę C. Proszę o wyjaśnienie.

Nie ma wielu slowek

Nie ma wielu slowek

Oczywiście, że nie ma. To nie

Oczywiście, że nie ma. To nie jest słownik ani lista wszystkich słów na poszczególną literę, tylko wykaz najczęściej występujących słów.