Popularne słowa na literę B

Słownik frekwencyjny - zestaw słówek na literkę B - słowa, które powinno się znać! Fiszki znacznie ułatwiają naukę.

Słowa, które są na tej liście zostały zebrane z różnych słowników na podstawie częstotliwości występowania, czyli są to najczęściej pojawiające się słowa na literę B

Fiszki: Popularne słowa - literka B

wyluzuj
wczytuje słówka

 
 
1/44

English Polish
back [bak] tylny, tył, tylna część; wstecz
bad [bad] niedobry, kiepski
bag [bag] torba, torebka, worek
ball [bɔːl] piłka, kulka; bal, zabawa
bank [baŋk] bank
bar [bɑː] pub, bar, knajpa
base [beɪs] podstawa, baza
basic [ˈbeɪsɪk] podstawowy, fundamentalny, zasadniczy
be [biː] być
bear [bɛː] niedźwiedź, niedźwiedzica; ponieść, ścierpieć (coś), znieść (coś)
beautiful [ˈbjuːtɪfʊl] piękny
because [bɪˈkɒz] ponieważ, dlatego że, bo
become [bɪˈkʌm] stać się, zostać
bed [bɛd] łóżko
before [bɪˈfɔː] przed, zanim
begin [bɪˈgɪn] zaczynać się
beginning [bɪˈgɪnɪŋ] początek, rozpoczęcie
behind [bɪˈhʌɪnd] z tyłu, za (czymś, np. kryć się)
believe [bɪˈliːv] wierzyć, uwierzyć
belong [bɪˈlɒŋ] mieć swoje miejsce, należeć, przynależeć
below [bɪˈləʊ] pod (czymś), poniżej (czegoś)
best [bɛst] najlepszy, najlepsze
better [ˈbɛtə] lepszy, lepiej
between [bɪˈtwiːn] pomiędzy, między
beyond [bɪˈjɒnd] za (czymś), po drugiej stronie (czegoś), dalej
big [bɪg] duży, ważny, istotny, wielki
bill [bɪl] rachunek (za jakąś usługę); projekt ustawy; afisz, plakat
bird [bəːd] ptak
birthday [ˈbəːθdeɪ] urodziny (dzień urodzin)
bit [bɪt] część, kawałek, kąsek; bit (cyfra w dwójkowym systemie liczbowym)
black [blak] czarny
block [blɒk] blok, bryła, kloc; zablokować, zatarasować
blood [blʌd] krew
blow [bləʊ] wiać, dmuchać
blue [bluː] niebieski, siny
board [bɔːd] deska, deseczka, płyta; rada, komisja, zarząd; wsiadać (do autobusu, pociągu, samolotu)
boat [bəʊt] łódka, łódź
body [ˈbɒdi] ciało, organizm
book [bʊk] książka; rezerwować, zamawiać
born [bɔːn] urodzić się
both [bəʊθ] jeden i drugi, obydwa
bottle [ˈbɒt(ə)l] butelka
bottom [ˈbɒtəm] dół (dolna część czegoś)
box [bɒks] pudełko, skrzynka
boy [bɔɪ] chłopiec, chłopak
branch [brɑːn(t)ʃ] gałąź, oddział, filia, rozgałęzienie
bread [brɛd] chleb
break [breɪk] rozbić, połamać, przerwać się
breakfast [ˈbrɛkfəst] śniadanie
bridge [brɪdʒ] most
bright [brʌɪt] jasny
bring [brɪŋ] przynieść, przywieźć
brother [ˈbrʌðə] brat
brown [braʊn] brązowy
build [bɪld] budować
building [ˈbɪldɪŋ] budynek
burn [bəːn] palić się, płonąć; oparzenie
bus [bʌs] autobus
business [ˈbɪznəs] interesy, biznes, handel
busy [ˈbɪzi] pracowity (np. dzień, czas), zajęty, zapracowany
but [bʌt] ale, lecz
butter [ˈbʌtə] masło
buy [bʌɪ] kupować
by [bʌɪ] przez (kogoś, coś) (np. napisany przez kogoś)

 

Odpowiedzi

przydatna stronka - szkoda,

przydatna stronka - szkoda, że wymowa amerykańska a nie brytyjska

Drobny felerek - umknęła

Drobny felerek - umknęła wymowa słów: base, best, bring, build, burn, bus, bussines, busy, but, butter, buy, by.
Strona bardzo przydatna do nauki