Połącz angielskie słowa z polskimi odpowiednikami


Matching

Połącz angielskie słowa z polskimi odpowiednikami

SubquestionPossible match
feelingpalec
fieldlot
fingeruczucie
flightpodłoga
floorpole