Połącz angielskie słowa z polskimi odpowiednikami


Matching

Połącz angielskie słowa z polskimi odpowiednikami

SubquestionPossible match
feelinguczucie
fieldpole
fingerlot
flightpodłoga
floorpalec