Połącz angielskie słowa z polskimi odpowiednikami


Matching

Połącz angielskie słowa z polskimi odpowiednikami

SubquestionPossible match
feelinglot
fieldpalec
fingerpole
flightpodłoga
flooruczucie