Połącz angielskie słowa z ich tłumaczeniami na ...


Matching

Połącz angielskie słowa z ich tłumaczeniami na język polski

SubquestionPossible match
forward las
forcesiła, oddział
forestpiąty
follownaprzód
fifth podążać za kimś