Połącz angielskie słowa z ich tłumaczeniami na ...


Matching

Połącz angielskie słowa z ich tłumaczeniami na język polski

SubquestionPossible match
forward las
forcenaprzód
forestsiła, oddział
followpodążać za kimś
fifth piąty