Lekcja 16 - Czasownik “have got”

W dzisiejszej lekcji poznamy czym się różni "have got" od samego "have" oraz jak i kiedy używać to wyrażenie. "Have got" znaczy posiadać, mieć.

1. Read the text:

Mr Smith is a very rich businessman. He has got a big house and an expensive car. He loves spending large sums of money on his immediate family. His wife, Kate, has got the most fashionable clothes and the most expensive perfumes. His sons, David and Bob, have got the best mobile phones. This is the life! 

 • Rich – bogaty
 • Expensive – drogi, kosztowy
 • Wife – żona
 • Immediate family – najbliższa rodzina
 • Fashionable – modny
 • This is the life! – żyć nie umierać

(w nagraniu brakuje kilku słów, jakie to słowa?)

2. Grammar flash:


Odmiana czasownika have got – mieć; w nawiasach podano formy skrócone (używane w języku potocznym).

have got

Zdanie twierdzace z have got:

Liczba pojedyncza:

 • I have got (I’ve got) – ja mam
 • You have got (you’ve got) -  ty masz
 • He has got (he’s got) – on ma
 • She has got (she’s got) – ona ma
 • It has got (it’s got) – ono ma

Liczba mnoga

 • We have got (we’ve got) – my mamy
 • You have got (you’ve got) – wy macie
 • They have got (they’ ve got) – oni, one maja

Przeczenie z have got:

Liczba pojedyncza:

 • I have not got (I haven’t got) – ja nie mam
 • You have not got (you haven’t got) -  ty nie masz
 • He has not got (he hasn’t got) – on nie ma
 • She has not got (she hasn’t got) – ona nie ma
 • It has not got (it hasn’t got) – ono nie ma

Liczba mnoga

 • We have not got (we haven’t got) – my nie mamy
 • You have not got (you haven’t got) – wy nie macie
 • They have not got (they haven’t got) – oni, one maja

Pytanie z have got:

Liczba pojedyncza:

 • Have I got? –  czy ja mam?
 • Have you got? - czy ty masz?
 • Has he got? – czy on ma?
 • Has she got?–  czy ona ma?
 • Has it got? – czy ono ma?

Liczba mnoga

 • Have we got? – czy my mamy?
 • Have you got? – czy wy macie?
 • Have they got? – czy oni, one maja?

 

Odpowiedzi na pytania z have got

Na pytania typu:

 • Have you got a car?
 • , odpowiadamy:
  Yes, I have
  bądź
  No, I haven't

  Pamiętajmy, że w trzeciej osobie liczby pojedynczej (czyli he, she, it), wygląda to trochę inaczej:

 • Has she got a new house?
 • Yes, she has
  bądź
  No, she hasn't

  czyli konstrukcja to:

  Yes, osoba have/ has
  lub
  No, osoba haven’t/ hasn’t

   

  Have got w Present Simple

  Proszę pamiętać, iż "have got" używamy tylko w czasie Present Simple i nie można go używać w innych czasach. Przykładowo, w Past Simple byłoby:

  I had a bad cold last week. [nie ma "got"]

  I had got a bad cold last week.

  Opuszczanie have w mowie potocznej

  Czasami w mowie potocznej można ominąć have:

  Got Milk? = Have you got milk?

  Got a minute? = "Do you have a minute?" "Have you got a minute?"

  UWAGA!
  W wypadku mówienia o czynnościach, np. jedzeniu obiadu, śniadania, braniu prysznica, używamy samego czasownika "have" bez got. Proszę pamiętać, że są to wyrażenia, w których mimo iż używamy "have" nie mają one nic wspólnego z posiadaniem.

  I have breakfast at 9:00. = Jem/Mam śniadanie o 9

  I have got breakfast at 9:00.

  Warto też pamiętać, że forma "have got" jest typowa dla brytyjskiej odmiany angielskiego, a forma z have jest częściej używana w USA. Przeczenia i pytania tworzymy wtedy jak normalne zdania w Present Simple, czyli wykorzystujemy operator "do".

  • Do you have a car?
  • Does she have a house?
  • We don't have much money.

  Zdanie z operatorem "do" i "have got" będzie oczywiście niepoprawne:

  • Does it have got a new engine?

  Na sam koniec powiemy o innej różnicy pomiędzy wspomnianymi czasownikami, która nie jest czysto gramatyczna. Czasownik have got jest typowy dla brytyjskiej odmiany języka angielskiego – pojawia się on tam bardzo często. Forma have jest z kolei preferowana w amerykańskim angielskim. Dowiedz się o innych różnicach między amerykańską i brytyjską odmianą języka angielskiego pod tym adresem.

  3. Practice:

  Ex. 1 Uzupełnij zdania twierdzące odpowiednią formą czasownika have got.

  1. Kate………… a beautiful garden.
  2. John ………… an expensive watch.
  3. I ……… a new bike.

   

  Answers:

  1. has got
  2. has got
  3. have got

  Ex. 2 Uzupełnij przeczenia odpowiednią formą czasownika have got.

  1. My grandparents………… a big house.
  2. You ……… any interesting books.
  3. She ………… a nasty cat.

  Answers:

  1. haven’t got
  2. haven’t got
  3. hasn’t got

  Ex. 3 Uzupełnij poniższe pytania odpowiednią forma czasownika have got.

  1. ………… you ……… a dog? Yes, ………….   ………… .
  2. ………… your sister ………… a car? No, …………  ……….. .
  3. ………… they ……….. mobile phones? Yes, ………..   ……….. .

  Answers:

  1. Have you got a dog? Yes, I have.
  2. Has your sister got a car? No, she hasn’t.
  3. Have they got mobile phones? Yes, they have.

  Ex. 4 Ułóż zdania używając czasownika have got zgodnie z informacjami zamieszonymi w tabeli.

   

  a camera

  a mobile phone

  a cat

  a pen

  John

  no

  no

  no

  yes

  David

  yes

  yes

  no

  no

  Answers:

  1. John has not got (hasn’t got) a camera.
  2. John has not got (hasn’t got) a mobile phone.
  3. John has not got (hasn’t got) a cat.
  4. John has got (‘s got) a pen.
  5. David has got (‘s got) a camera.
  6. David has got (‘s got) a mobile phone.
  7. David has not got (hasn’t got) a cat.
  8. David has not got (hasn’t got) a pen.

   

   


  Odpowiedzi

  Można powiedzieć, iż HAVE GOT

  Można powiedzieć, iż HAVE GOT jest mniej formalną wersją HAVE, np:

  • She hasn’t got a car.
  • She doesn’t have a car. (bardziej formalne)
  • I’ve got a terrible pain in my back.
  • I have a terrible pain in my back. (bardziej formalne)

  UWAGA!
  Nie można powiedzieć "I don't have got"

  I don’t have time right now.

  Czy nie jest tak, że have got

  Czy nie jest tak, że have got jest wersja brytysjka, a samo have amerykańską?

  Zawsze mi sięmyliło to HAVE

  Zawsze mi sięmyliło to HAVE GOT, szczególnie czy ma być has, czy have, w ogóle czy got jest potrzebne, czy można omijać. Dzięki temu artykułowi, stało się to banalne. Dzięki bardzo za tę stronę, bo już sporo zaoszczędziłem na korkach dzięki niej. Tylko co bym zmienił, to żeby ćwiczenia miały od razu odpowiedź.