Które stwierdzenie jest prawdziwe?


Multiple choice question

Które stwierdzenie jest prawdziwe?

unknown

Dni tygodnia i nazwy miesięcy piszemy zawsze z wielkiej litery.

unknown

Dni tygodnia i nazwy miesięcy piszemy zawsze z małej litery.

unknown

Nazwy miesięcy piszemy zawsze z wielkiej litery, a nazwy dni tygodnia z małej.

unknown

Dni tygodnia piszemy zawsze z wielkiej litery, a nazwy miesięcy z małej.