drive sb up the wall

drive sb up the wall

Wymowa: 

Wyjaśnienie: 

to irritate and/or annoy very much.

Tłumaczenie: 

doprowadzać kogoś do szału/szaleństwa

Przykładowe użycie: 

Stop singing, please. You're driving me up the wall. Przestań proszę śpiewać. Doprowadzasz mnie do szału.


UWAGA!

Idiom o takim samym znaczeniu to drive someone crazy

Proszę pamiętać o podobnym idiomie, ale o trochę innym znaczeniu

drive to the wall - przyciskać do muru, doprowadzać do skrajności, przypierać kogoś do muru

również:
drive somebody into a corner
drive somebody to the wall
push somebody to the wall
force somebody to the wall