Idiomy angielskie

Wyrażenia językowe (zazwyczaj kilkuwyrazowe), których znaczenie jest inne niż wynika to z dosłownego tłumaczenia wyrazów wchodzących w skład wyrażenia, np w języku polskim "piąte koło u wozu" -to osoba niechciana w danym towarzystwie. Przykładowy idiom w języku angielskim "it rains cats and dogs" wcale nie oznacza spadających z nieba psów i kotów lecz silny deszcz

Po kliknięciu w dany idiom, pojawi się więcej szczegółów, np tłumaczenie, wyjaśnienie oraz przykłady użycia.

Uwaga! Zapraszamy również do artykułu Idiomy angielskie z wyjaśnieniami

Idiom Tłumaczenie

call it a day


na dziś koniec, wystarczy na dziś, zakończyć pracę, skończyć na dziś

Christmas comes but once a year


Święta są tylko raz w roku

goose is cooked


po ptakach (przegrana sprawa)

sleep with the fishes


być zamordowanym - zazwyczaj oznacza to też że ciało zostało znalezione w wodzie.

put a bug in his ear


zasugerować coś komuś subtelnie

takes two to tango


do tanga trzeba dwojga - żeby coś osiągnąć, potrzeba dwoje ludzi (bądź też, dwoje ludzi zamieszanych w aferę odpowiada za nią w takim samym stopniu)

best thing since sliced bread


coś nadzwyczajnego

najlepsza rzecz od wynalezienia krojonego chleba - powiedzenie używane w celu podkreślenia tego jak bardzo coś bądź kogoś lubimy

love rat


osoba dopuszczająca się zdrady (raz lub więcej), mimo że jest w stałym związku lub małżeństwie

have second thoughts about something


mieć wątpliwości na temat czegoś

a wolf in sheep's clothing


wilk w owczej skórze