Quiz - Expert Word List

Odgadnij znaczenie wytłuszczonych słów. Każdy test pokazuje losowo 20 pytań z bazy 540 zdań. Quiz przeznaczony głównie dla osób o wysokim poziomie języka angielskiego.
More educational games at: sheppardsoftware.com

Angielski w Pytaniach

nauka angielskiego
nauka angielskiego
nauka angielskiego
nauka angielskiego
phrasal verbs ćwiczenia i testy
nauka angielskiego