Pytania


Tworzenie pytań w języku angielskim

Pytania w języku angielskim można podzielić na ogólne i szczegółowe. Pytania ogólne, wymagające odpowiedzi "tak" / "nie" wyjaśnione zostały w artykule Yes/No Questions.

Należy pamiętać, iż tego typu pytania w języku polskim zaczynają się od słowa "czy").

Pytania szczegółowe, które wymagają podania konkretnych informacji zaczynają się od zaimków pytających, np. dlaczego, gdzie - why, where, itd.


Angielski w Pytaniach

nauka angielskiego
angielski pytania
nauka angielskiego
phrasal verbs ćwiczenia i testy
nauka angielskiego
phrasal verbs - angielski w pytaniach