Get drunk on czy with czy by something?

2 posts / 0 new
Ostatni wpis
Niezarejestrowany
Get drunk on czy with czy by something?

Dziś pojawił się wpis na stronie - nauka na błędach i pytanie GET DRUNK (on/at/by/with)

Jako prawidłowa odpowiedź zostało zaznaczone ON.

Wszystko fajnie, ale jestem pewien, że widziałem BY oraz WITH i to na angielskiej stronie, więc raczej bez błędu!

Jak to jest? Czy te formy są dopuszczalne?


portret użytkownika admin
Offline
Joined: 02/15/2009
Witam. Zapewne chodzi o wpis

Witam.

Zapewne chodzi o wpis http://www.e-angielski.com/angielski-w-pytaniach-43-common-mistakes

Wyrażenie GET DRUNK w znaczeniu upić się czymś występuje zawsze z ON.

get drunk on beer
get drunk on wine

Oczywiście można upić się z kimś

She got drunk with her sister - upiła się z siostrą

Istnieje też wersja z gerund czyli

get drunk by/from drinking beer

I got drunk from drinking beer.
She got drunk by drinking wine

Wydaje mi się jednak, że skoro i tak wiadomo, że upijamy się pijąc coś, ta forma jest trochę na wyrost i raczej powiedziałbym

I got drunk on beer
She got drunk on wine.

Hope it helps!